Acquario di Bergamo

Questo sito usa cookies per raccogliere dati  in conformità al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.Continuando nella navigazione si accettano i cookies

Nome elemento Prezzo
agamixis
euro 6.00
ancistrus
euro 5.00
anentone helena
euro 2.00
aphyosemion gardneri
euro 4.00
apistogramma agassizi
euro 4.50
apistogramma cacatuoides
euro 6.00
apistogramma nijsseni
euro 5.00
apteronotus albifrons
euro 13.00
atya moluccensis
euro 8.50
aulonocara
euro 6.00
badis badis
euro 6.00
balanthiocheilus melanopterus
euro 4.50
barbus conchonius
euro 2.00
barbus pentazona
euro 2.80
barbus sachsi
euro 3.00
barbus schuberti
euro 2.00
barbus tetrazona albino
euro 3.50
barbus tetrazona verde
euro 3.00
barbus tetrazona
euro 2.50
barbus titteya
euro 2.00
baryancistrus L-018
euro 48.00
brachigobius doriae
euro 3.00
hyphessobricon bentosi white fin
euro 3.00
hyphessobricon bentosi
euro 2.50
betta splendens blu
euro 5.00
betta splendens rosso
euro 5.00
molly black
euro 3.00
botia kubotai
euro 6.00
botia lohacata
euro 4.50
botia macracantha
euro 8.00
botia sidmunki
euro 15.00
botia striata
euro 7.50
brachidanio rerio
euro 2.00
paracheirodon axelrodi(cardinale)
euro 2.40
caridina japonica
euro 4.00
caridina red cherry euro 4.00
caridina red crystal
euro 7.50
caridina davidi yellow
euro 5.00
colisa lalia blu
euro 6.50
colisa lalia
euro 6.00
colisa lalia rosso
euro 6.00
copella arnoldi
euro 2.80
corydoras aeneus
euro 3.00
corydoras paleatus albino
euro 3.50
corydoras paleatus
euro 3.00
corydoras panda
euro 5.00
corydoras pygmeus
euro 3.50
corydoras sterbai
euro 8.50
danio margaritatus
euro 4.50
symphysodon discus
euro 20.00
poecilia endleri
euro 3.00
faunus
euro 3.00
gymnocorymbus ternetzi
euro 2.00
hasemania nana
euro 2.00
julidochromis regani
euro 7.50
labeo bicolor
euro 4.50
labeo albino
euro 4.50
labidochromis ceruleus yellow
euro 7.50
lamprologus bricardi
euro 7.50
lamprologus leleupi
euro 7.00
lamprologus tretocephalus
euro 8.50
metynnis argenteus
euro 6.00
molly balloon bianco
euro 4.00
molly dalmata
euro 4.00
molly giallo
euro 3.00
nannacara anomala
euro 6.00
nannostomus beckfordi
euro 2.50
nematobricon palmeri
euro 2.50
hemigrammus erytrozonus(neon rosa)
euro 2.00
paracheirodon innesi(neon)
euro 2.00
neritina tiger
euro 2.50
oranda bianco rosso
euro 3.50
oranda black moore
euro 3.50
oranda calico
euro 3.50
oranda chicco di riso
euro 5.00
oranda ranchu
euro 7.00
oranda rosso
euro 3.50
otocinclus affinis
euro 4.00
pangio kuhlii
euro 4.00
peckoltia vittata
euro 15.00
pelvicachromis pulcher
euro 4.50
petitella georgiae
euro 3.00
xiphophorus maculatus(platy corallo)
euro 3.00
xiphophorus maculatus luna
euro 3.00
xiphophorus maculatus tuxedo
euro 3.00
platydoras costatus
euro 6.00
poecilia reticulata femmina(guppy)
euro 2.50
poecilia reticulata maschio(guppy)
euro 3.00
polypterus senegalus albino
euro 11.00
prionobrama filigera
euro 2.50
microgeophagus ramirezi
euro 4.50
rasbora heteromorpha espei
euro 3.00
rasbora heteromorpha
euro 2.00
rineloricaria filamentosa
euro 5.00
pterophyllum scalare amazon
euro 4.00
pterophyllum scalare koi
euro 4.00
pterophyllum scalare marmorizzato
euro 4.00
pterophyllum scalare nero
euro 4.00
pterophyllum scalare platinum
euro 5.50
pterophyllum scalare red
euro 5.00
pterophyllum scalare XXL
euro 12.00
pterophyllum scalare xxs
euro 2.00
pterophyllum scalare zebra
euro 4.00
sewella lineolata
euro 9.00
crossocheilus siamensis
euro 3.50
synodontis multipunctatus silver
euro 7.00
tanicthys albonubes
euro 2.00
hyphessobricon heliacus
euro 3.00
trichogaster trichopterus blu
euro 4.00
trichogaster trichopterus gold
euro 4.00
trichogaster leeri
euro 4.50
tylomelania orange
euro 8.50
xiphophorus helleri
euro 3.00
mangime microgranulato
euro 6.80
mangime granulato
euro 6.80
mangime marino premium
euro 9.90
mangime granulato pesci rossi
euro 3.30
mangime spirulina in fiocchi
euro 6.00
mangime artemia
euro 6.90
dolabella auricolaria
euro 24.00
lumaca babilonia formosa
euro 12.00
riccio mespilia
euro 28.00
riccio echinometra viridis
euro 28.00
stella protoreaster
euro 28.00
stella archaster
euro 12.00
lumaca turbo fluctuosa messicana
euro 12.00
mangime plecotabs
euro 8.30
mangime corytabs
euro 8.30
tubifex
euro 6.80
chironomus
euro 5.00
gammarus
euro 3.30
mangime tartastick
euro 4.00
mangime fiocchi tropical
euro 4.30
mangimi fiocchi marino
euro 6.00
mangime greenchips
euro 6.80
NEWA MAXI-JET 500
euro 20.00
NEWA MAXI-JET 750
euro 23.00
NEWA MAXI-JET 1000
euro 28.00
NEWA NJ400
euro 15.00
NEWA NJ800
euro 24.00
NEWA MC320
euro 13.00
NEWA MN606
euro 20.00
NEWA NJ1200
euro 30.00
NEWA NJ2300
euro 60.00
NEWA NJ3000
euro 70.00
Bioplus 250ml
euro 9.50
Bioplus 100 ml
euro 5.50
Bactoplus
euro 9.50
Carbomini
euro 4.00
Torfplus
euro 6.50
Ceramix
euro 8.00
Carbomek
euro 5.50
Carboplus
euro 8.00
Zeoplus
euro 5.00
PO4 Free
euro 8.50
NO3 Free
euro 12.50
Oligoelementi 100 ml
euro 7.50
Iodio 100 ml
euro 7.50
Kh plus 100 ml
euro 6.00
Kh plus 250 ml
euro 12.50
Calcio 100 ml
euro 7.50
Calcio 250 ml
euro 12.50
Magnesio 250 ml
euro 12.50
Calcio polvere 400 gr
euro 21.00
Magnesio polvere 400 gr
euro 16.50
KH polvere 500 gr
euro 16.50
Fertil Plus 100 ml
euro 6.00
Fertil Plus 250 ml
euro 11.50
Ironplus 100 ml
euro 6.00
Carbonio Plus 100 ml
euro 6.00
NEWA DUETTO 150
euro 28.50
NEWA COBRA MINI
euro 15.00
NEWA COBRA 75
euro 17.50
BLUBIOS MIKROFIL
euro 9.50

Nel menù a tendina seleziona la categoria che vuoi vedere